Cách viết email hấp dẫn người đọc

Viết email với đa phần mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này. tôi tin là việc viết email sẽ không quá khó khăn với bạn nữa

Để viết được email hấp dẫn người đọc. hãy dùng văn nói hơn là văn viết. Hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với độc giả của mình

Tiêu đề của email .

Tiêu đề của email là quan trọng nhất nó giúp email có được mở ra hay không vì thế hãy dùng nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề lên nói về một lợi ích đặc biệt nào đó mà độc giả có thể quan tâm.

Nội dung

Nội dung của email lên chứa các thông tin cá nhân hóa như tên gọi của người nhận mail. Tôi thường bắt đầu email với cấu trúc ” xin chào tên ” điều này làm cho email trở lên thân thiện hơn.